P-Shot

(plazma bohatá na krvné doštičky)

Cieľom PRP, známeho aj ako P-Shot, je riešiť prípadné problémy veľkosti s vlastnou krvou pacienta. Regeneračné faktory odobraté z vlastnej krvi osoby sú vstreknuté do penisu a zvyšok je ponechaný  na samoobnovu. Vpichnutím doštičiek, ktoré sú oddelené od krvi, do penisu sa automaticky spustí proces obnovy v penise. Pri liečbe PRP krvné doštičky vstreknuté do poškodených oblastí hubovitých tkanív, ktoré zabezpečujú spevnenie penisu, znovu získajú schopnosť pružnosti týchto tkanív a zabezpečia, že tkanivá budú naplnené dostatočným množstvom krvi.

P-Shot terapiu, ktorá ponúka aj riešenie erektilnej dysfunkcie, môžu podstúpiť aj všetci muži s realistickými očakávaniami.

P-shot je procedúra navrhnutá tak, aby sa pacientove kmeňové bunky vpichli späť do tela. Je vhodná pre mužov u ktorých došlo k strate sexuálnej výkonnosti spôsobenej rastom prostaty, rakovinou prostaty, vekom, vedľajšími účinkami rôznych liekov a liečebných postupov a nemá žiadne vedľajšie účinky.

P – Shot je spoľahlivá metóda. Nemá žiadne riziko alergických reakcií, pretože sú použité vlastné kmeňové bunky pacienta.

Účinok P-Shot je dlhodobý a trvalý vďaka získaniu cievnych kmeňových buniek a rastových faktorov.

Aplikácia P-Shot metódy je rýchla a nevyžaduje operáciu.

Metóda je prirodzená. Nedostanú sa pri nej do tela žiadne cudzorodé neprirodzené látky. Pacientove vlastné kmeňové bunky sa oddelia a injikujú sa pacientovi.

Výhody P-Shot metódy:

  • Zväčšenie veľkosti penisu
  • Zvýšenie sexuálnej rozkoše
  • Zníženie problémov s predčasnou ejakuláciou
  • Zlepšené sexuálne schopnosti
  • Zvýšená tuhosť penisu a kapacita erekcie

Proces P-Shot

Pacientom sa odoberie krv z kostnej drene a 30 ml periférnej krvi. Po 20-minútovom procese sa pripraví plazma bohatá na krvné doštičky a kmeňové bunky, ktoré obsahujú rastové faktory. Pred aplikáciou je oblasť penisu znecitlivená špeciálnym krémom s anestetickým účinkom, takže pacient počas procedúry nepociťuje bolesť ani nepohodlie. Malá ihla sa používa na injekciu P-Shot do určitých bodov kože penisu a do penisu.

Rastové faktory v aplikácii P-Shot

PDGF zvyšuje rast vaskulárnych endotelových buniek, tvorbu nových kapilárnych ciev a počet fibroblastov

TGF zvyšuje tvorbu kolagénu a vyvoláva tvorbu extracelulárnej matrice.

EGFR súvisí s chemotaxiou a zvyšuje tvorbu kolagénu.

VEGF – zvyšuje vaskulárne endotelové bunky, novotvorbu ciev a vaskulárnu permeabilitu.

IGF – Indukuje vaskulárne endotelové bunky. Zvyšuje tvorbu nových krvných ciev a nových tkanivových buniek.

Ako pôsobí  P-Shot metóda?

  • Tvorba nových ciev
  • Tvorba nových buniek a tkanív
  • Zvýšený krvný obeh
  • Zvýšenie prietoku krvi do penisu