Liečba zakrivenia penisu je chirurgický zákrok zameraný na korekciu zakrivenia penisu. Pri vrodenom zakrivení penisu sa často zistí problém v základnej anatomickej štruktúre. Keď je vývoj penisu ukončený po puberte, zakrivenie sa stáva evidentným. Spôsobuje ťažkosti pri pohlavnom styku.

Prvým problémom, ktorý vyniká pri zakrivení penisu, ktoré sa vyskytuje v staršom veku, je zakrivenie penisu, ktoré sa vyvíja v dôsledku Peyronieho choroby. Toto je najbežnejší prípad zakrivenia penisu. Vyvíja sa v dôsledku kalcifikácie medzi krvnou cievou, ktorá zabezpečuje tvrdnutie, a vonkajším plášťom. Bolesť v počiatočnom období spôsobuje aj Peyronieho choroba, ktorá sa často pozoruje u mužov nad 50 rokov. Predpokladá sa, že diabetes spúšťa tento stav.

Chirurgické aplikácie sú základom pri liečbe pokročilej Peyronieho choroby a vrodeného zakrivenia penisu. Pri chirurgickej liečbe zakrivenia penisu pomocou jednoduchej plikačnej techniky sa na penise vytvoria stehy (plikačné stehy), aby sa aplikovala ťažná sila na opačnú stranu zakrivenia a zakrivenie sa upravilo. V pokročilých prípadoch je štep získaný z dolných žíl integrovaný do oblastí plaku vytvorého v penise.