Vďaka tomu, že medicína rýchlo napreduje, majú lekári k dispozícií množstvo moderných prístrojov, ktoré im zjednodušujú diagnostiku pacienta. Stačí krátke vyšetrenie a presne vedia odhaliť, čo sa deje vo vnútri človeka aj bez toho, aby ho reálne museli „otvoriť pomocou skalpela“.

To, čo sa zdalo byť pár sto rokov dozadu ako nemožné, dnes už považujeme za úplnú samozrejmosť. Pokiaľ v minulosti mohli lekári na základe symptómov len predpokladať, že v hlave človeka sa skrýva zákerný nádor a na základe tohto sa rozhodli operovať a nádor „nájsť“, dnes si najskôr vyšetrením potvrdia jeho existenciu a presnú lokalizáciu a až potom človeka „otvoria“.

Rôzne zobrazovacie jednotky sa stali štandardným vyšetrovacím procesom v rámci diagnostiky jednoduchých aj zložitejších ochorení. Medzi najkomplexnejšie zobrazovacie metódy patrí magnetická rezonancia, ktorá presne zobrazuje štruktúry a orgány ľudského tela v jednotlivých rovinách.

Ako funguje magnetická rezonancia?

Magnetická rezonancia (MRI) je neinvazívna zobrazovacia technológia, ktorá vytvára trojrozmerné podrobné anatomické snímky. Často sa používa na detekciu chorôb, diagnostiku a monitorovanie liečby. Je založený na sofistikovanej technológii, ktorá excituje a detekuje zmenu smeru rotačnej osi protónov nachádzajúcich sa vo vode, ktorá tvorí živé tkanivá. 

Magnetická rezonancia na rozdiel od iných zobrazovacích jednotiek  nie je röntgenové žiarenie, ale magnet, ktorý je počas vyšetrenia vystavovaný elektrickému vlneniu.

Počas vyšetrenia zariadenie sníma intenzitu energie protónov vodíka počas stimulácie elektrickým vlnením v jednotlivých štruktúrach tela. Na ich základe počítač vytvorí troj prípadne dvojrozmerné zobrazenie, pričom každá štruktúra má priradenú farebnú interpretáciu.

Hoci tento popis môže znieť hrozivo, vyšetrenie je úplne bezbolestné.

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou

Magnetická rezonancia sa využíva na vyšetrenie ktorejkoľvek časti tela, podľa požiadavky odosielajúceho lekára. Dĺžka vyšetrenia závisí od vyšetrovanej časti tela, pohybuje sa od 15 do 45 minút. Pred vyšetrením by pacient nemal aspoň dve hodiny jesť. Pri vyšetrení niektorej špecifickej časti tela, môže byť potrebná deň vopred špeciálna strava alebo pitný režim, o čom budete v prípade potreby informovaný pri objednaní sa na vyšetrenie.

Pred vstupom na vyšetrovacie pracovisko, pacient v kabínke odloží svoje osobné veci, kovové predmety, šperky, prípadne časť oblečenia, ak to vyšetrenie vyžaduje.

Počas vyšetrenia pacient leží na podložke, niektoré časti tela môže mať pripevnené špeciálnymi pomôckami, nakoľko je dôležité, aby ležal nehybne. V opačnom prípade môžu byť snímky nekvalitné a vyšetrenie bude potrebné zopakovať.

Magnety, ktoré prístroj využíva, vydávajú nepríjemné zvuky, preto pacient na spríjemnenie dostáva slúchadlá s hudbou. Vyšetrenie nie je spojené s bolesťou, no u mnohých ľudí sa spája s nepríjemným pocitom. Najlepším spôsobom, ako vydržať vyšetrenie bez nepríjemností, je mať zavreté oči a sústrediť sa na hudbu. Ale netreba sa báť. Do ruky dostanete aj balónik, ktorý slúži na upozornenie personálu v prípade, že pocítite počas vyšetrenia nevoľnosť.

MRI využívajú silné magnety, ktoré vytvárajú silné magnetické pole, ktoré núti protóny v tele, aby sa zosúladili s týmto poľom. Keď potom pacientom pulzuje rádiofrekvenčný prúd, protóny sa stimulujú a vychýlia sa z rovnováhy a namáhajú sa proti ťahu magnetického poľa. Keď je rádiofrekvenčné pole vypnuté, MRI senzory sú schopné detegovať energiu uvoľnenú, keď sa protóny zosúladia s magnetickým poľom. Čas potrebný na opätovné zarovnanie protónov s magnetickým poľom, ako aj množstvo uvoľnenej energie sa mení v závislosti od prostredia a chemickej povahy molekúl. Na základe týchto magnetických vlastností sú lekári schopní rozoznať rozdiel medzi rôznymi typmi tkanív.

Kontraindikácie magnetickej rezonancie

Hoci vyšetrenie magnetickou rezonanciou je bezpečné, existuje viacero kontraindikácií, ktoré môžu spôsobiť problémy, prípadne znemožniť vykonanie vyšetrenia. Všetky možné kontraindikácie vypĺňa odosielajúci lekár v žiadanke, preto mu na jeho otázky odpovedajte úprimne.

Vyšetrenie nemôže absolvovať väčšina pacientov s implantovaným kardiostimulátorom alebo defibrilátorom. Absolvovať ho môžu len pacienti, ktorí majú implantovaný tzv. kardiostimulátor novej generácie, v tomto prípade sa vyžaduje potvrdenie o kompatibilite od operátora.

Nebezpečné môžu byť aj ponechané elektródy po odstránení kardiostimulátora, cievne svorky, elektronické implantáty, kĺbne náhrady a zubné implantáty menej ako 6 týždňov po implantácií, no väčšina z týchto pomôcok sa dnes už vyrába kompatibilná, takže v tomto prípade by opäť bolo rozhodujúce potvrdenie o kompatibilite pomôcok.

Magnetická rezonancia je obľúbené vyšetrenie, ktoré bezpečne a bezbolestne pomáha lekárom zistiť procesy, ktoré prebiehajú vo vnútri organizmu. Využíva sa na vyšetrenie mozgu, chrbtice, kĺbov, žlčových ciest, ciev, orgánov malej panvy a množstvo ďalších častí tela, podľa potreby odosielajúceho lekára.

Aby sa získal obraz MRI, pacient sa umiestni do veľkého magnetu a počas procesu zobrazovania musí zostať veľmi pokojný, aby sa obraz nerozmazal. Kontrastné látky (často obsahujúce prvok gadolínium) sa môžu podávať pacientovi intravenózne pred alebo počas MRI, aby sa zvýšila rýchlosť, ktorou sa protóny zoraďujú s magnetickým poľom. Čím rýchlejšie sa protóny prestavujú, tým je obraz jasnejší.

Na čo sa používa MRI?

MRI skenery sú obzvlášť vhodné na zobrazenie nekostných častí alebo mäkkých tkanív tela. Líšia sa od počítačovej tomografie (CT) tým, že nevyužívajú škodlivé ionizujúce žiarenie röntgenových lúčov. Mozog, miecha a nervy, ako aj svaly, väzy a šľachy sú na MRI viditeľné oveľa jasnejšie ako na bežných röntgenových snímkach a CT; z tohto dôvodu sa MRI často používa na zobrazenie poranení kolena a ramena.

V mozgu môže MRI rozlišovať medzi bielou hmotou a sivou hmotou a môže sa použiť aj na diagnostiku aneuryziem a nádorov. Pretože magnetická rezonancia nevyužíva röntgenové žiarenie ani iné žiarenie, ide o zobrazovaciu modalitu voľby, keď je na diagnostiku alebo terapiu potrebné časté zobrazovanie, najmä v mozgu. MRI je však drahšie ako röntgenové zobrazovanie alebo CT skenovanie.

Jedným druhom špecializovanej MRI je funkčná magnetická rezonancia (fMRI). Používa sa na pozorovanie mozgových štruktúr a určenie, ktoré oblasti mozgu sa „aktivujú“ (spotrebúvajú viac kyslíka) počas rôznych kognitívnych úloh. Používa sa na zlepšenie pochopenia organizácie mozgu a ponúka potenciálny nový štandard na hodnotenie neurologického stavu a neurochirurgického rizika.

Existujú riziká?

Hoci MRI nevyžaruje ionizujúce žiarenie, ktoré sa nachádza pri röntgenovom a CT zobrazovaní, využíva silné magnetické pole. Magnetické pole presahuje stroj a pôsobí veľmi silnými silami na predmety zo železa, niektoré ocele a iné magnetizovateľné predmety; je dostatočne silný na to, aby prehodil invalidný vozík cez miestnosť. Pacienti by mali informovať svojich lekárov o akejkoľvek forme lieku alebo implantátu pred MR vyšetrením.

MRI obraz hornej časti tela a hlavy človeka

Pri vyšetrení magnetickou rezonanciou je potrebné vziať do úvahy nasledovné:

Ľudia s implantátmi, najmä s tými, ktoré obsahujú železo, — kardiostimulátory, stimulátory blúdivého nervu, implantovateľné kardioverter-defibrilátory, slučkové rekordéry, inzulínové pumpy, kochleárne implantáty, hlboké mozgové stimulátory a kapsuly z kapsulovej endoskopie by nemali vstupovať do prístroja MRI.

Hluk – hlasný hluk bežne označovaný ako klikanie a pípanie, ako aj intenzita zvuku až 120 decibelov v niektorých MR skeneroch si môžu vyžadovať špeciálnu ochranu sluchu.

Nervová stimulácia – pocit trhnutia niekedy vyplýva z rýchlo prepínaných polí na MRI.

Kontrastné látky – pacienti so závažným zlyhaním obličiek, ktorí potrebujú dialýzu, môžu riskovať zriedkavé, ale závažné ochorenie nazývané nefrogénna systémová fibróza, ktorá môže súvisieť s použitím určitých látok obsahujúcich gadolínium, ako je gadodiamid a iné. Hoci príčinná súvislosť nebola preukázaná, súčasné usmernenia v Spojených štátoch odporúčajú, aby dialyzovaní pacienti dostávali gadolínium iba v nevyhnutných prípadoch a aby sa dialýza vykonala čo najskôr po skenovaní, aby sa látka z tela rýchlo odstránila.

Tehotenstvo – hoci sa nepreukázali žiadne účinky na plod, odporúča sa preventívne vyhnúť skenovaniu magnetickou rezonanciou, najmä v prvom trimestri gravidity, keď sa tvoria orgány plodu a kontrastné látky, ak sa použijú, by sa mohli dostať do krvného obehu plodu.

Prečo absolvovať magnetickú rezonanciu v Turecku?

V Turecku je možnosť dostať sa na vyšetrenie MRI veľmi jednoduchá, čakacie doby sú krátke, preto pacient nemusí čakať týždne či mesiace.