Preventívna prehliadka

 

Preventívna prehliadka znamená:

 • hodnotenie zdravotného stavu ľudí každého veku
 • včasnú diagnostiku prípadného existujúceho ochorenia
 • starať sa o seba a svoje zdravie
 • mať o sebe vedomosti

Vďaka pokroku v medicínskom svete je dnes možné mnohým ochoreniam predchádzať už na začiatku pomocou rôznych metód. Týmto spôsobom nevznikajú vysoké náklady na liečbu. Akémukoľvek ochoreniu je možné predchádzať ešte v počiatočnom štádiu pravidelnými vyšetreniami vo viacerých oblastiach medicíny.

Vďaka preventívnej prehliadke je možné vopred určiť, v ktorých oblastiach sú jedinci ohrození a aké majú riziká ochorení. Mnohé choroby sa dajú pri tomto vyšetrení odhaliť a predísť im ešte predtým, ako sú v organizme aktívne. Je tiež dôležité, aby aj ľudia, ktorí nemajú žiadne zdravotné ťažkosti, mali zabezpečenú všeobecnú ochranu.

 

Dôležitá informácia:

Radi vám pomôžeme a ponúkneme riešenie na Váš problém alebo k Vašej vysnívanej predstave!

Každý klient je jedinečný a má individuálnu situáciu v oblasti zdravia alebo estetiky (vzhľadu). Z tohto dôvodu, po konzultácii o jeho  problémoch a potrebách lekár navrhne najvhodnejšie riešenie – typ zákroku či ošetrenia a časový plán, v prípade, ak je potrebné absolvovať zákrok či ošetrenie viac ako jeden krát.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac, nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 0905 928 302, cez kontaktný formulár alebo na emailovej adrese info@aladiva.sk.

Zdravotná prehliadka pre ženy do 40 rokov

 

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Interné vyšetrenie
 • Pôrodnícke a gynekologické vyšetrenie
 • Oftalmologické vyšetrenie
 • Všeobecné  vyšetrenie
 

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • Snímka pľúc (laterálna)
 • EKG (elektrokardiogram)
 • USG brucha, kompletné
 • USG prsníka (obojstranné)
 

C) PATOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • Cervikálna a vaginálna cytológia (PAP výter)
 

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Glukóza (Pôst)
 • Inzulín
 • Glykovaný hemoglobín (Hb A1C)
 • Draslík
 • Sodík
 • Vápnik
 • Horčík
 • dusík močoviny v krvi (BUN)
 • Kyselina močová
 • Kreatinín
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceridy
 • LDH (laktátdehydrogenáza)
 • Test krvnej skupiny
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču amikroskopia)
 • Albumín
 • Celková bielkovina
 • Sedientácia
 • Bilirbín (priamy)
 • Biliubín (celkový)
 • AP (alkalická fosfatáza)
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • GGT (gama glutamyl transferáza)
 • CRP
 • Reumatoidný faktor (RF)
 • TSH
 • T4 zadarmo
 • Anti HCV (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • Anti HBs (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • ANTI Hbc IgG (celkové)
 • HBsAg
 • Karcinoembryonálny antigén (CEA)
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • Vitamín B12

Zdravotná prehliadka žien nad 40 rokov

 

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Interné vyšetrenie
 • Pôrodnícke a gynekologické vyšetrenie
 • Oftalmologické vyšetrenie
 • Všeobecné chirurgické vyšetrenie
 • Kardiologické vyšetrenie

 

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • pľúcna grafika (laterálna)
 • EKG (elektrokardiogram)
 • ECHO
 • USG brucha, kompletné
 • USG prsníka (obojstranné)
 • Mamografia
 • USG štítnej žľazy

 

C) PATOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • cervikálna a vaginálna cytológia (PAP výter)

 

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Glukóza (Pôst)
 • Inzulín
 • Glykovaný hemoglobín (Hb A1C)
 • Draslík
 • Sodík
 • vápnik
 • horčík
 • močovinový dusík v krvi (BUN)
 • Kyselina močová
 • Kreatinín
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceridy
 • LDH (laktátdehydrogenáza)
 • Test krvnej skupiny
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču a mikroskopia)
 • albumín
 • Celková bielkovina
 • Sedimentácia
 • Bilirubín (priamy)
 • Bilirubín (celkový)
 • ALP (alkalická fosfatáza)
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • GGT (gama glutamyl transferáza)
 • CRP
 • Reumatoidný faktor (RF)
 • TSH
 • Voľný T4
 • Anti HCV (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • Anti HBs (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • ANTI Hbc IgG (celkové)
 • HBsAg
 • Karcinoembryonálny antigén (CEA)
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • vitamín B12
 • železo
 • Schopnosť viazať železo
 • Test na skrytú krv v stolici

Zdravotná prehliadka pre mužov do 40 rokov

 

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Interné vyšetrenie
 • Urologické vyšetrenie
 • Oftalmologické vyšetrenie
 • Dermatologické vyšetrenie

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • Snímka pľúc (laterálna)
 • EKG (elektrokardiogram)
 • USG brucha, kompletné

C) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Glukóza (Pôst)
 • Inzulín
 • Glykovaný hemoglobín (Hb A1C)
 • Draslík
 • Sodík
 • Vápnik
 • Horčík
 • dusík močoviny v krvi (BUN)
 • Kyselina močová
 • Kreatinín
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceridy
 • LDH (laktátdehydrogenáza)
 • Test krvnej skupiny
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču a mikroskopia)
 • Albumín
 • Celková bielkovina
 • Sedimentácia
 • Bilirubín (priamy)
 • Bilirubín (celkový)
 • ALP (alkalická fosfatáza)
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartátransamináza)
 • GGT (gama glutamyl transferáza)
 • CRP
 • Reumatoidný faktor (RF)
 • TSH
 • T4 zadarmo
 • Anti HCV (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • Anti HBs (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • ANTI Hbc IgG (celkové)
 • HBsAg
 • Karcinoembryonálny antigén (CEA)
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • Vitamín B12

Zdravotná prehliadka pre mužov nad 40 rokov

 

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Interné vyšetrenie
 • Urologické vyšetrenie
 • Oftalmologické vyšetrenie
 • ORL vyšetrenie
 • Kardiologické vyšetrenie
 • Dermatologické vyšetrenie
 • Vyšetrenie výživy a stravovania

 

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • CT, hrudník, kontrastné
 • EKG (elektrokardiogram)
 • ECHO
 • USG brucha, kompletné
 • Ultrazvuk štítnej žľazy

 

C) KLINICKÉ TESTY

 • Uroflowmetria
 • Test sluchu

 

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Glukóza (Pôst)
 • glukóza (sýtosť)
 • Inzulín
 • Glykovaný hemoglobín (Hb A1C)
 • Draslík
 • Sodík
 • Vápnik
 • Horčík
 • Fosfor
 • dusík močoviny v krvi (BUN)
 • Kyselina močová
 • Kreatinín
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceridy
 • LDH (laktátdehydrogenáza)
 • Test krvnej skupiny
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču a mikroskopia)
 • Albumín
 • Celková bielkovina
 • Sedimentácia
 • Bilirubín (priamy)
 • Bilirubín (celkový)
 • ALP (alkalická fosfatáza)
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • GGT (gama glutamyl transferáza)
 • CRP
 • Reumatoidný faktor (RF)
 • TSH
 • T4 zadarmo
 • T3 zadarmo
 • Anti HCV (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • Anti HBs (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • ANTI Hbc IgG (celkové)
 • HBsAg
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • Vitamín B12
 • Folát (kyselina listová)
 • Železo
 • Schopnosť viazať železo
 • CA-19-9
 • Karcinoembryonálny antigén (CEA)
 • AFP (alfa-feto proteín)
 • PSA, celkový (prostatický špecifický antigén)
 • PSA (zadarmo)
 • Testosterón, celkom
 • Test na skrytú krv v stolici

Prémiová prehliadka pre ženy

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Interné vyšetrenie
 • Pôrodnícke a gynekologické vyšetrenie
 • Oftalmologické vyšetrenie
 • Všeobecné vyšetrenie
 • Kardiologické vyšetrenie
 • Dermatologické vyšetrenie
 • Vyšetrenie výživy a stravovania
 

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • CT, hrudník, kontrastné
 • CT, srdce, hodnotenie vápnika (meranie kostí)
 • EKG (elektrokardiogram)
 • ECHO
 • USG brucha, kompletné
 • USG prsníka (obojstranné)
 • Mamografia
 • USG štítnej žľazy
 

C) PATOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • Cervikálna a vaginálna cytológia (PAP výter)
 

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Glukóza (Pôst)
 • glukóza (sýtosť)
 • Inzulín
 • Glykovaný hemoglobín (Hb A1C)
 • Draslík
 • Sodík
 • Vápnik
 • Horčík
 • Fosfor
 • dusík močoviny v krvi (BUN)
 • Kyselina močová
 • Kreatinín
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceridy
 • LDH (laktátdehydrogenáza)
 • Test krvnej skupiny
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču a mikroskopia)
 • Albumín
 • Celková bielkovina
 • Sedimentácia
 • Bilirubín (priamy)
 • Bilirubín (celkový)
 • ALP (alkalická fosfatáza)
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • GGT (gama glutamyl transferáza)
 • CRP
 • Reumatoidný faktor (RF)
 • TSH
 • T4 zadarmo
 • T3 zadarmo
 • Anti HCV (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • Anti HBs (mikročasticový imunotest-MEIA alebo podobný)
 • ANTI Hbc IgG (celkové)
 • HBsAg (chemiluminiscencia alebo podobne)
 • Karcinoembryonálny antigén (CEA)
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • Vitamín B12
 • Folát (kyselina listová)
 • Železo
 • Schopnosť viazať železo
 • CA-125
 • CA-15-3
 • CA-19-9
 • AFP (alfa-feto proteín)
 • Test na skrytú krv v stolici

Pediatrická prehliadka pre deti od 0 do 5 rokov

 

 • TSH
 • T3 zadarmo
 • T4 zadarmo
 • CA-125
 • CA-15-3
 • CA-19-9
 • Karcinoembryonálny antigén (CEA)
 • Draslík
 • Sodík
 • Vápnik
 • Fosfor
 • Chlór
 • Horčík
 • Kyselina močová
 • LDH (laktátdehydrogenáza)
 • Feritín
 • Železo

Pediatrická kontrola pre deti od 5 do 16 rokov

 

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Pediatrické vyšetrenie
 • Oftalmologické vyšetrenie
 • Otolaryngologické vyšetrenie

 

B) KLINICKÉ TESTY

 • Čistá tónová audiometria

 

C) RÁDIOLOGICKÉ TESTY

 • Snímka pľúc (laterálna)
 • USG brucha, kompletné

 

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Hemogram
 • Železo
 • Schopnosť viazať železo
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču a mikroskopia)
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • Kultúra, Moč
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • Mikroskopia stolice
 • TSH
 • T4 zadarmo
 • Glukóza (Pôst)
 • Celkový cholesterol
 • Vitamín B12
 • Folát (kyselina listová)
 • dusík močoviny v krvi (BUN)

Kardiologická kontrola

 

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Kardiologické vyšetrenie

 

B) KARDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • Echokardiografia (ECHO)
 • EKG (elektrokardiogram)

 

C) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Hemogram
 • dusík močoviny v krvi (BUN)
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST aspartáttransamináza
 • Sodík
 • Draslík
 • Kreatinín
 • TSH
 • Glukóza
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceridy

Kontrola na Covid – 19

 

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Pulmonologické vyšetrenie
 

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • CT, hrudník
 

C) KLINICKÉ TESTY

 • Test funkcie dýchania
 

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Celkový počet protilátok proti Covid-19 (SARS-CoV-2).
 • Feritín
 • D-dimér (kvantitatívny)
 • CRP
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • Kreatinín (SÉRUM)
 • dusík močoviny v krvi (BUN)

Kontrola bolesti hlavy

 

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Neurologické vyšetrenie
 • Vyšetrenie zraku

 

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • MRI, mozog, bez kontrastu

 

C) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Sedimentácia
 • Hemogram

Kontrola menopauzy

A) ODBORNÉ SKÚŠKY A HODNOTENIA

 • Pôrodnícke a gynekologické vyšetrenie
 • Všeobecné vyšetrenie
 • Vyšetrenie psychológa

B) RÁDIOLOGICKÉ VYŠETRENIA

 • CT, srdce, hodnotenie vápnika
 • Mamografia (bilaterálna)
 • USG prsníka (obojstranné)
 • USG štítnej žľazy

C) PATOLOGICKÉ TESTY

 • Cervikálna a vaginálna cytológia (PAP výter)

D) LABORATÓRNE SKÚŠKY

 • Glukóza (Pôst)
 • Inzulín
 • Glykovaný hemoglobín (Hb A1C)
 • Triglyceridy
 • Celkový cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Sedimentácia
 • Hemogram
 • ALT, alanínaminotransferáza
 • AST (aspartáttransamináza)
 • GGT (gama glutamyl transferáza)
 • Bilirubín (celkový)
 • ALP (alkalická fosfatáza)
 • Celková bielkovina (SÉRUM)
 • Albumín (SÉRUM)
 • dusík močoviny v krvi (BUN)
 • Vyšetrenie moču (Plne automatizovaná biochémia moču a mikroskopia)
 • Kreatinín (SÉRUM)
 • Vitamín B12
 • Vitamín D (25-Hydroxy)
 • Folát (kyselina listová)
 • Reumatoidný faktor (RF) (turbidimetrický)
 • CRP (nefelometrické alebo turbidimetrické)