Pomôžeme vám vrátiť radosť z úsmevu…

  • Pomôžeme vám odstrániť nedokonalosti a vytvoriť krásny nový chrup
  • Krásne zuby vám dodajú sebavedomie
  • Postaráme sa o vaše staré plomby, nevhodnú farbu zubov, praskliny, odštiepené časti
  • Pripravíme pre vás ponuku podľa vašich časových aj finančných možností
 

Ku krásnemu dokonalému úsmevu vedie často komplexná cesta, ktorú môže zahŕňať strojček na vyrovnanie zubov (ortodontický aparát, fazety, korunky, mostíky, bielenie zubov…) Rekonštrukcia zubov je nielen odborná a technická práca ale má blízko aj k umeniu – vyžaduje cit pre krásu, harmóniu, tvaroslovie. Pri rekonštrukcii zubov lekár prihliada aj na všetky estetické parametre – tvar zubu, jeho postavenie a natočenie,  farbu, vigílie, ryhy, formu, priehľadnosť skloviny, výčnelky, priehlbiny na povrchu, reliéf a pod.

Je dôležité klientovi navrhnúť  plán liečby, ktorý zodpovedá požiadavkám a situácii zubov  po zdravotnej stránke. Estetická  rekonštrukcia sa zameriava na jednotlivé zuby ale aj na chrup – celý úsmev komplexne. Rekonštrukcia jednotlivých zubov sa zvykne uplatniť, ak je zub poškodený z viac ako tretiny – môže byť odštiepený, prasknutý, zlomený, inej farby, tvarovo nevyvinutý alebo nesprávne vyformovaný. Tieto nedostatky vidno najmä pri rozprávaní a usmievaní a to najmä na predných zuboch.

V minulosti sa pri riešení zubných náhrad dlhé roky používali kovové zliatiny a kov. Tieto materiály sú v porovnaní so svetlou farbou zubov veľmi výrazné a na pohľad rušivé. Taktiež  v spojení so slinami často nereagujú neutrálne. Kedysi sa natoľko neprihliadalo na estetiku a znášanlivosť materiálov, čo bolo spôsobené aj vtedajším vývojom a možnosťami v tejto oblasti. Našťastie, časom pribudlo množstvo moderných technológii v oblasti stomatológie a teda aj širší výber pri riešení problémov a estetiky chrupu a jeho prirodzeného vzhľadu.

Protetika

 

Protetické náhrady umožňujú riešiť problémy spojené s chýbajúcou časťou zubu alebo chýbajúce zuby, vylepšiť ich tvar, farbu, sklon, povrch. V prípade rozsiahlejšej rekonštrukcie je možné upraviť výšku a typ zhryzu. Každý pacient má individuálnu situáciu zubov a vlastné predstavy o estetike úsmevu. V spoločnom dialógu s odborníkom dospejú k ideálnemu liečebnému plánu.

Medzi obľúbené  riešenia estetiky chrupu, okrem ortodoncie, ktorá je časovo náročnejšou metódou úpravy nesprávneho zhryzu, krivých zubov, či zubov rastených príliš natesno, patria:


 

Dôležitá informácia:

Radi vám pomôžeme a ponúkneme riešenie na Váš problém alebo k Vašej vysnívanej predstave!

Každý klient je jedinečný a má individuálnu situáciu v oblasti zdravia alebo estetiky (vzhľadu). Z tohto dôvodu, po konzultácii o jeho  problémoch a potrebách lekár navrhne najvhodnejšie riešenie – typ zákroku či ošetrenia a časový plán, v prípade, ak je potrebné absolvovať zákrok či ošetrenie viac ako jeden krát.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac, nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 0905 928 302, cez kontaktný formulár alebo na emailovej adrese.