Mostíky predstavujú riešenie náhrady jedného alebo viacerých chýbajúcich zubov. V tomto prípade sa obrúsia vedľajšie zuby susediace s chýbajúcim zubom, zhotovia sa odtlačky, na základe ktorých zubný technik zhotoví náhradu, ktorá sa pevne nacementuje na zuby s upraveným povrchom.

Mostík je umelá zubná protéza ukotvená na susediace zuby.

Zubný mostík sa navrhuje podľa posúdenia polohy a dĺžky medzier, počtu medzier v čeľusti a aj podľa prognózy a stability zvyšných zubov potrebných na premostenie a tiež ako sa má premostenie medzier previesť.

Mostík sa používa pri strate zuba/zubov. Ak sú jeho/ich susedné zuby zdravé a stabilné, obrúsia sa kvôli nasadeniu mostíka ako záchytného piliera. Ak existujú viaceré štrbiny, posudzuje sa poloha existujúcich zvyšných zubov a či bude možné realizovať mostíkovú konštrukciu.

Zhotovenie zubného mostíka predpokladá úpravu povrchu zubov, ktoré budú mostík držať. Ak susedné zuby ako potenciálny pilier pre mostík  neexistujú, alebo ich stav nie je vhodný na jeho držanie, je v súčasnosti možné tieto zuby nahradiť implantátom, ktorý spĺňa nosnú funkciou piliera mostíka.

Zubný mostík sa v súčasnosti vyrába zo špičkových materiálov a pôsobí prirodzene.

Po obrúsení zubov, alebo zavedení implantátov sa odoberie odtlačok čeľuste podľa ktorého je vymodelovaný model konkrétnej zubnej situácie. Mostíky sú zhotovované v zubno-technickom laboratóriu. Hotový zubný mostík musí mať pre pacienta vyhovujúcu formu, farbu a funkciu.

Zubné mostíky na implantátoch

Ak chýbajú viaceré zuby, alebo nie je možné zubný mostík stabilne uchytiť na pilieroch vlastných zubov, odporúča sa namiesto mostíka použiť zubný implantát. Nie je potrebné každý chýbajúci zub nahradiť implantátom. Implantáty stačí vsadiť tam, kde je potrebné plniť funkciu oporných pilierov pre zubný mostík. Tento postup je vhodný napr. pri celkovej rekonštrukcií všetkých zubov hornej, alebo dolnej čeľusti. Pri rekonštrukcií zubov celej čeľuste (implantát – mostík) stačí väčšinou zavedenie 6 až 8 implantátov, na ktoré sa uchytí zubný mostík. Po zavedení implantátov a uplynutí času na ich zahojenie (vrastenie do kosti) zubný technik zhotoví zubný mostík.

Snímateľné náhrady

V prípadoch, kedy nie je možné zhotovenie fixnej náhrady zubov, je potrebné zhotoviť snímateľnú náhradu, ktorá sa uchytáva na zostávajúce zuby rôznym spôsobom. Je potrebné myslieť na stabilitu náhrady  pri používaní, komfort a estetiku.

 

Dôležitá informácia:

Radi vám pomôžeme a ponúkneme riešenie na Váš problém alebo k Vašej vysnívanej predstave!

Každý klient je jedinečný a má individuálnu situáciu v oblasti zdravia alebo estetiky (vzhľadu). Z tohto dôvodu, po konzultácii o jeho  problémoch a potrebách lekár navrhne najvhodnejšie riešenie – typ zákroku či ošetrenia a časový plán, v prípade, ak je potrebné absolvovať zákrok či ošetrenie viac ako jeden krát.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac, nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 0905 928 302, cez kontaktný formulár alebo na emailovej adrese info@aladiva.sk.