Hovorí sa, že bolesť zubov je jedna z najhorších. Každý túži po zdravých zuboch bez kazov, bolesti a citlivosti na zmeny teploty alebo pri konzumácii dráždivých jedál a nápojov. Naše spolupracujúce renomované zubné kliniky v Turecku poskytujú nadštandardnú zdravotnú starostlivosť o zuby za výhodné ceny. Medzi najčastejšie zákroky patria nasledujúce ošetrenia.

Záchovná stomatológia

Hlavným cieľom záchovnej stomatológie je zachrániť postihnutý zub. Záchovná stomatológia je základná stomatologická disciplína. Jej náplň tvorí prevencia a terapia zubného kazu a jeho následkov – zápalu zubnej drene tvorenej zubnými nervami a cievami, zápalu ozubice, okostice, dentálnych fokálnych infekcii.

Záchovná stomatológia je odbor zubného lekárstva, ktorý sa zaoberá vyplňovaním defektov zubov, ako napríklad plombami, ústnou hygienou, koreňovými výplňami. Hlavným cieľom záchovnej stomatológie je postihnutý zub zachrániť. Ak ide o ľahšie poškodenie, ktoré nezasahuje nervový systém zubu je možné tieto defekty riešiť výplňou (plombou). Samotný druh výplne – biela alebo amalgámová výplň – sa stanovuje individuálne podľa vyhodnotenia všetkých aktuálnych špecifík a tiež prianí pacienta. Ak ide o ťažšie poškodenie zubu, pristupuje sa k ošetreniu koreňových kanálikov(dutina v koreni zubu,  ktorú vypĺňa zubná dreň).

Dôvod vzniku zápalu zubnej drene 

Najčastejšou príčinou zápalu zubnej drene je zubný kaz. Baktérie obsiahnuté v zubnom kaze po dosiahnutí dreňovej dutiny prenikajú dovnútra zubnej drene a spôsobujú zápal. 

Najčastejšie zubná dreň reaguje akútnym zápalom prejavujúcim sa silnou bolesťou pri teplotných rozdieloch (chlad, teplo), pulzujúcou či spontánnou bolesťou. Ak pacient nevyhľadá lekárske ošetrenie, zubná dreň postupne odumiera (nekrotizuje) a zub prestáva byť bolestivý. Ide o chronický zápal zubnej drene. Baktérie obsiahnuté v odumretej zubnej dreni postupujúďalej a dostávajú sa do kosti a krvného obehu, čo má vplyv už na celý organizmus. 

Je potrebné podstúpiť ošetrenie zubných kanálikov.

Endodontické ošetrenie je často jediná možnosť záchrany zuba pred vytrhnutím. Zároveň zabraňuje ďalšiemu šíreniu infekcie (baktérií) zo zapáleného zuba do tela a možným zdravotným komplikáciám (zápaly srdca, kĺbov alebo obličiek). 

Súčasná medicína nepozná spôsob, ako vyliečiť zápal zubnej drene a preto je nutné takúto dreň odstrániť, zub vydezinfikovať a kanáliky uzavrieť. Takto ošetrený zub plní svoju funkciu (žuvaciu aj estetickú) v ústach ako zdravý zub.

Postup pri ošetrení zubného kanálika

  1. Znecitlivenie zuba (anestézia)

Ošetrenie koreňových kanálikov, v ktorých sa nachádza živá (aj keď zapálená) zubná dreň, by malo vždy prebiehať v lokálnom znecitlivení– anestézii. Ošetrenie je potom bezbolestné. Ošetrenie devitálnych (mŕtvych zubov) môže prebiehať bez anestézie, pretože mŕtvy zub nepociťuje bolesť.

Pred ošetrením koreňového kanálika je potrebné odstrániť infikované zubné tkanivo v korunkovej časti zuba. Zub sa izoluje izolačnou blanou od prostredia ústnej dutiny. Izolácia je dôležitá preto, aby sa pri práci nedostávali baktérie z ústnej dutiny do ošetrovaných kanálikov a aby dezinfekčné výplachy používané pri ošetrení nedráždili pacienta v ústach.

  1. Spriechodnenie a vydezinfikovanie kanálika

Na odstránenie infikovanej zubnej drene je potrebné kanálik spriechodniť, rozšíriť a vypláchnuť dezinfekčnými roztokmi. Po vyčistení a dezinfekcii sa zubný kanálik vyplní a hermeticky uzavrie. 

V niektorých prípadoch je potrebné kanálik vyplniť na nejakú dobu liečivou vložkou a hermeticky uzavrieť. Po ustúpeníťažkostí sa kanálik trvalo vyplní koreňovou výplňou. Vytvarovaný kanálik nemá ideálne kruhový priemer, ale  veľa záhybov a zakrivení. Kvalitná koreňová výplň všetky tieto miesta zaplní. V niektorých prípadoch lekár používa mikroskop, aby vedel lepšie sledovať svoju prácu.

Po ošetrení môže pacient pociťovať slabé až mierne bolesti v zube, alebo v okolí. Bolesti môžu pretrvávať 1 – 2 dni po ošetrení.

Trvanie ošetrenia 

Dĺžka ošetrenia závisí od počtu kanálikov v zube. Čím viac má zub koreňov, tým viac má aj koreňových kanálikov. Pri predných zuboch je väčšinou 1 kanálik, pri zadných zuboch to môže byť až 5. ošetrenie predného zuba sa zvykne odhadovať na 45 minút a zadného zuba na 120 minút.

Ošetrenie korunkovej časti zuba po ošetrení koreňových kanálikov 

Zub s vyplnenými koreňovými kanálikmi, ktorý je dostatočne pevný a nehrozí riziko zlomenia, treba dôkladne ošetriť výplňou korunkovej časti, aby sa zabránilo opätovnému preniknutiu infekcie ku koreňovým kanálikom. Zub treba preto ošetriť aj v kanáliku aj v korunke, aby si dlho uchoval svoju odolnosť.

Ošetrenie zubného kazu

Zubný kaz je jedno z najviac rozšírených ochorení na zuboch a prináša veľa nepríjemností. V našich podmienkach postihuje takmer celú populáciu a to už od útleho veku. Je to civilizačné ochorenie, pretože súvisí so zmenami, ktoré priniesla civilizácia najmä v oblasti výživy. Obsahuje veľa sacharidov, ktoré utvárajú v dutine ústnej vhodné podmienky na rozmnožovanie mikroorganizmov.

Ak je ho vidieť pri úsmeve, pôsobí tiež neesteticky a neatraktívne. Pri zanedbaní  vedie zubný kaz k zápalu zubnej drene, problému s koreňovými kanálikmi a napokon ažkustrate zubu. Pri tvorbe zubného kazu sa vytvárajú tzv. kariózne dutiny, v ktorých sa nachádza komplex baktérií, ktoré ovplyvňujú nielen tkanivo zubu, ale aj srdcovo-cievny systém, oči a zasahujú je celý organizmus. Je preto veľmi dôležité zubný kaz včas identifikovať a ošetriť.

Charakterizuje ho poškodenie tvrdých zubných tkanív v mysle ich narušenia, rozpadu až straty. Na vzniku zubného kazu je zvyčajne  prítomnosť a vzájomné spolupôsobenie troch faktorov:

  • Vnímavý povrch zuba
  • Kariogénna potrava (sacharidy)
  • Mikroorganizmy

 

Terapia

  • Amalgámové a fotokompozitné výplne
  • Pečatenie zubov, preventívne výplne
  • Skloinomérne výplne

 

Liečba zubného kazu a rekonštrukcia zubu výplňou prebieha aj pomocou dentálneho mikroskopu. Mikroskop umožňuje zachovať veľké percento zdravej časti zubu, pretože jeho pomocou je možné odstrániť iba postihnuté tkanivo a tým sa podarí zachrániť zub na dlhú dobu.

Extrakcia zubov múdrosti

Extrakcia (vytrhnutie) zubov múdrosti je chirurgický zákrok. Podľa situácie v ústnej dutine – poškodenia alebo iných problémov je možné odstrániť jeden až všetky štyri stoličky hornej a dolnej čeľuste, tzv. osmičky ktoré dostali pomenovanie zuby múdrosti. Najčastejšími dôvodmi vedúcimi k potrebe extrakcie sú úplné neprerezanie tohto zuba, zakliesnené korene alebo nedostatok priestoru na rast tohto zuba kvôli prítomnosti iných zubov či menšej čeľuste. To môže spôsobovať bolesť, infekciu alebo iné ťažkosti. Aby sa predišlo prípadným problémom v budúcnosti, niekedy sa odporúča extrakcia zubov múdrosti aj vtedy, ak tieto zuby nespôsobujú zatiaľ žiadne problémy. K takémuto rozhodnutiu dospeje lekár po preskúmaní anamnézy pacienta. To sa samozrejme deje až po detailnej anamnéze a konzultácii s pacientom.

Resekcia koreňového hrotu

Resekcia koreňového hrotu znamená uvoľnenie a odstránenie v hrotoch všetkých koreňov zuba zakotvených v kosti. Zákrok slúži na odstránenie vyskytujúcich sa zápalových ložísk, ktoré sa do hrotu koreňa dostali zubným nervom a nebolo možné ich  odstrániť obyčajnou liečbou koreňového kanálika. Môže dôjsť k  infikovaniu kosti v oblasti koreňa alebo k vytvoreniučeľustných cýst či granulóm.

Resekcia koreňového hrotu umožňuje opätovne vyčistiť problematickú oblasť zubného koreňa, vyriešenie problému výskytu baktérií a predídenie straty zubu.

 

Dôležitá informácia:

Radi vám pomôžeme a ponúkneme riešenie na Váš problém alebo k Vašej vysnívanej predstave!

Každý klient je jedinečný a má individuálnu situáciu v oblasti zdravia alebo estetiky (vzhľadu). Z tohto dôvodu, po konzultácii o jeho  problémoch a potrebách lekár navrhne najvhodnejšie riešenie – typ zákroku či ošetrenia a časový plán, v prípade, ak je potrebné absolvovať zákrok či ošetrenie viac ako jeden krát.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac, nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle 0905 928 302, cez kontaktný formulár alebo na emailovej adrese info@aladiva.sk.